Skip to main content

Jättegryta från istiden

Upsala Golfklubb, Sweden
  • Related to: Nature
  • Created by: Anders Falk

Jättegrytorna bildades under istiden när en sten fångats i en grop och smältvattnet som rann fram i hög fart fick stenen att börja snurra och tillsammans med grus nöta ett runt, djupt hål i berget. Namnet har kommit av att man förr trodde att jättar använt hålorna för att koka sin mat.