Skip to main content

Golfen möter kyrkan

Åtvidaberg Golf Resort, Sweden
  • Related to: Community
  • Created by: Marcus Carlgren

I klubbens och företagets strävan att öka kontakten mellan golfverksamheten och civilsamhället öppnades möjligheten genom att låta Svenska Kyrkan, Åtvids församling genomföra en morgongudstjänst vid banans 10:e tee. Söndagsmorgonen 30:e maj 2019 firades Kristi himmelsfärd i strålande solsken men med frisk vind. Kyrkoherde Kirsten Alm predikade och kyrkokören sjöng under ledning av Reine Eriksson. Ett 40-tal åhörare deltog utöver ca 20 sångare. Efter gudstjänsten samlades alla i Golfrestaurangen för en gemensam frukost.