Skip to main content

Slåtter på biologiskt intressanta områden

Upsala Golfklubb, Sweden
  • Related to: Nature
  • Created by: Anders Falk

Årlig slåtter och bortforsling av höet utförs årligen på de områden som vid naturvärdesinventeringen identifierats som mest biologiskt intressanta.